Záruční lhůta pro spotřební materiál činí 6 měsíců od data prodeje. Pro přijetí zboží do reklamace je třeba vyplnit náš reklamační protokol. Věnujte prosím pozornost při vyplnění všech kolonek protokolu - bez této náležitosti nemůžeme zboží do reklamačního řízení přijmout. Vyplněný protokol zašlete prosím e-mailem nebo faxem. Protokol můžete také pohodlně vyplnit on-line - po přihlášení do našeho webshopu. Po přijetí vyplněného protokolu Vám bude přiděleno číslo RMA, které v případě zasílání zboží přepravní službou prosím viditelně uveďte na zásilce.

Reklamační číslo RMA

RMA číslo je identifikační číslo vaší konkrétní reklamace. Díky RMA číslu můžete sledovat průběh reklamačního procesu u konkrétního reklamačního případu.

Žádost o RMA číslo lze podat:

  • On-line: na našich stránkách (po přihlášení) menu OBCHOD - nahlášení reklamace
  • E-mailem: vyplněný protokol zašlete na e-mail 

Důležité upozornění - Reklamace zásilek

Při doručení zboží přepravní službou prosím zkontrolujte, zda-li není porušena firemní páska TONER discount a nejsou-li balíky viditelně poškozeny. V případě jakéhokoli poškození kontaktujte ihned příslušného přepravce a sepište s ním zápis o škodě. Dodatečné reklamace již nejsou průkazné a dopravci je mají tendenci zamítat.